Jade-Louise, naša direktorka koja je došla iz Britanije, čiji je maternji jezik Engleski, tako da deca kroz igre spontano počinju da formiraju rečenice, počnu komunicirati i vremenom počinju da govore Engleski jezik  prirodno, slično kao maternji govornik!

07.00 – Doručak
09.00 – Vreme kruga – razgovor u grupi, uobičajena pitanja i odgovori
10:00 – Užina
10.30 – Vreme za pesmice
11:00 – Slobodna igra
11.30 – Različite igre koje vodi vaspitač
12.00 – Ručak
12.30 – Vreme za pričice
13.00 – Slobodna igra
13.30 – Čas Engleskog
14.00 – Slobodna igra
14.30 – Užina
15.00 – Nauka, drama ili matematika
15.30 – Slobodna  igra
17:00 – Vreme za odlazak kući

Časovi umetnosti su zastupljeni svakog dana.

OPIS AKTIVNOSTI:

VREME ZA DORUČAK:
Obezbedjena je zdrava ishrana u saradnji sa ketering firmom“IZ MAMINE KUHINJE“.Nakon doručka zastupljen je širok spektar aktivnosti koja deca mogu odabrati i društvene igre,crtanje,sastavljanje puzli,lego kockica itd.
Aktivnosti variraju svakoga dana i zajednički se dogovaramo sa decom šta će se raditi.

VREME KRUGA:
Vreme kruga je vreme gde se deca okupljaju zajedno da započnu dan razgovorom o dnevnim temama.Deca sa vaspitačem sede jedno do drugog u krugu i svakom detetu pojedinačno se daje prilika da govori o uobičajenim temama.Još jednom bismo voleli da naglasimo da se komunikacija obavlja isključivo na engleskom jeziku uz neprestano ohrabljivanje i nadzor britanke Jade-Louise.Teme o kojima se razgovara su:Dani u nedelji,godišnja doba,rutinske dnevne aktivnosti kao i tema nedelje.Ovo vreme pomaže deci da unapredjuju pet ključnih veština: Razmišljanje,slušanje,posmatranje,govor i koncentracija.

SLOBODNA IGRA:
Slobodna igra nudi vašem detetu mogućnost da samostalno odlučuje u istovremenoj interakciji sa vršnjacima.Slobodna igra pomaže deci da uče o sebi i svetu koji ih okružuje u prijateljskoj atmosferi.

VREME ZA UŽINU:
Deci su obezbedjene dve zdrave užine tokom dana.Jedna u toku prepodneva,druga u toku poslepodneva, takodje i ručak.Ovi obroci održavaju nivo energije i obezbedjuje im važne hranljive materije neophodne za rast,razvoj i učenje. Ketering “IZ MAMINE KUHINJE“ doprema sve naše obroke koji ispunjavaju sve zahtevane standarde, i pod stalnim su nadzorom doktorke Vesne vlasnice Ketering kompanije.Dalje informacije o ishrani možete saznati na www.izmaminekuhinje.rs

RAZLIČITE IGRE KOJE VODI VASPITAČ:
Ovo podrazumeva vrstu igre gde vaspitač planira,organizuje,pokazuje ili govori deci šta treba da urade.Ovo obuhvata različite muzičke igre,zagonetke,asocijacije itd.Ova vrsta aktivnosti pomaže deci da obave aktivnosti koje samostalno ne bi bili u stanju i takodje pomaže razvoj govornih sposobnosti.Ovo je posebno važno kada deca uče novi jezik.

VREME ZA PRIČU:
Mi verujemo da pričanje priča,pitanja i svakodnevni razgovor pomaže dečji razvoj na mnogo načina.Čitanje knjiga pomaže vašem detetu da upozna nove zvuke,reči i jezik.Čitanje pobudjuje dečju maštu,stimuliše radoznalost i pomaže razvoj njihovoga mozga.

VREME ZA PESMICE:
Pesmice imaju jak ritam refren koji se često ponavlja i lake su za učenje.One su zabavne i motivišuće za decu omogućavajući im da ojačaju jezičke sposobnosti na prirodan način.

ČAS ENGLESKOG JEZIKA:
Vaša deca će uživati u druženju sa Jade-Louise , kojoj je britanski jezik maternji jezik kroz igre,knjige i pesmice vaše dete će naučiti da govori engleski jezik na prirodan način.

ČAS NAUKE:
Mi pospešujemo radoznalost i naglašavamo važnost nauke na uzbudljiv , praktičan i zabavan način tako da se deci nauka može približiti u vrlo ranom uzrastu.Deca posmatraju svoje okruženje i postavljaju pitanja što pomaže deci da razviju jezik na spontan način.

ČAS GLUME:
Deci se predstavlja umetnost glume kroz raznolike aktivnosti koje obuhvataju pevanje,ples i učestvovanje u glumi poznatih priča.Ovo je prirodan način izgradnje samopouzdanja vašeg deteta,socijalnih veština,fonda reči i kreativnosti.

ČAS MATEMATIKE:
Čas matematike je osmišljen tako da pomogne vašem detetu da stekne osnovno znanje i da stekne više samopouzdanja u brojanju,merenju,poredjenju brojeva i oblika,sabiranju i oduzimanju i gledanju na sat.